lnwshop logo

ลดา ผ้าไหม

ผ้าไหมแท้ คัดสรรค์มาเพื่อคุณ พบกับผ้าไหมคุณภาพดี ผ้าไหมทอยกดอก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมจก ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมกับเรา ลดาผ้าไหม

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมที่เกิดจาก การมัดผ้าไหมเป็นปล้องๆ ตามลวดลายที่ช่างทอกำหนด จากนั้นใช้การย้อมสีซ้ำไปมา ให้เกิดเป็นลวดลาย

ผ้าไหมยกดอก

ผ้าไหมทอยกดอก มีลายในตัวผ้าเกิดจากการสร้างสรรค์ลาย โดยการยกตะกอในขั้นตอนการทอ

ผ้าซิ้นตีนจก

ผ้าไหม ที่ใช้มือในการถักทอ โดยการล้วง หรือ ควักเส้นให้ให้เกิดลายตามที่ช่างทอจินตนาการ

คุณภาพ ที่มาก กว่าราคา

ผ้าไหมทุกผืนเป้นงานคัดสรรค์ คุณภาพ ล้วนแล้วแต่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุเพราะ งานทอผ้าไหมเป็นงานทำมือ ผ้าไหมผืนนั้นๆ จึงมีเพียงผืนเดียวในโลก